Όροι χρήσης

  1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος ανήκει στο «Σωματείο για τη διάδοση της Μουσικής Δωματίου-Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού» .Έδρα Βασιλέως Γεωργίου Β’ 22, Αθήνα. Το Σωματείο  εκδίδει τα εισιτήρια για τις συναυλίες του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού
  2. Το εισιτήριο αποτελεί άδεια παρακολούθησης της εκδήλωσης ή των εκδηλώσεων
  3. Η τιμή του καθορίζεται διαφορετικά αναλόγως την εκδήλωση, την θέση στην αίθουσα και τον αριθμό των εκδηλώσεων για τις οποίες ισχύει., όπως δηλώνεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας περιλαμβάνεται στην τιμή.
  4. Παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα κράτησης και προπληρωμής μέσω των υπηρεσιών  Vivawallet ή  Paypal  με τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Ο πελάτης παραλαμβάνει το εισιτήριο  στο χώρο της εκδήλωσης  μέχρι 15  λεπτά πριν την έναρξη αυτής δηλώνοντας  το ονοματεπώνυμό του. Το εισιτήριο εκδίδεται από το Σωματείο την ημέρα της εκδήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης δύναται να αγοράσει το εισιτήριο χωρίς κράτηση, με πληρωμή του είτε τοις μετρητοίς, είτε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα κατευθείαν κατά την ημέρα της εκδήλωσης και στον χώρο αυτής, εφόσον υφίστανται διαθέσιμες θέσεις.
  5. Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα  να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα και αζημίως εντός 14  ημερολογιακών ημερών από την κράτηση και προπληρωμή του εισιτηρίου, σε κάθε όμως περίπτωση πριν την ημερομηνία κατά την οποία θα λάβει χώρα η εκδήλωση για την οποία προέβη στην κράτηση και εφόσον δεν παρακολουθήσει την εκδήλωση αυτή.
  6. Για κάθε διαφορά που τυχόν ήθελε προκύψει από την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.